top of page
Mežsaimniecības pakalpojumi

Mežsaimniecības pakalpojumi

Pakalpojumi:

  • Meža inventarizācijas (atsevišķa nogabala inventarizācija, piemēram, sugu maiņa);

  • Cirsmu, jaunaudžu iestigošana (skice);

  • Dastošana (katra koka uzmērīšana)/cirsmu vērtēšana (aptuvenā cirsmu vērtība), ekoloģisko koku atzīmēšana;

  • Koku ciršanas iesniegumi/pārskati;

  • Kailcirtes pēc caurmēra;

  • Atjaunošanas, jaunaudžu kopšanas apskate, pārskati;

  • ES Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākuma plānu sagatavošana (ieaudzēšana, retināšana) un noslēgšana;

  • Valsts meža dienesta konsultācijas;

  • Meža veselības stāvokļa novērtēšana un sagatavošana ciršanai (piemēram, egļu astoņzobu mizgrauzis, dzīvnieku bojājumi);

  • Dažādas meža konsultācijas utml.

Mežsaimniecības pakalpojumi
Mežsaimniecības pakalpojumi
bottom of page